Minilening consumentenrechten

Bij een minilening aanvraag ga je een overeenkomst aan met daarbij rechten en plichten. Zo heb je de plicht om de lening terug te betalen. Maar je hebt ook het recht om de lening te annuleren. Daarnaast zijn er ook rechten en plichten als je te laat bent met terugbetalen.

Minilening annuleren

Als eerste is het goed om te weten dat je elke leenovereenkomst in Nederland mag annuleren. In Nederland heb je volgens de wet het recht elke lening te annuleren binnen 14 dagen.

Dit zeggen juridische experts hierover:

“Als u een overeenkomst tot geldlening (bij een financiële instelling zoals een bank) heeft afgesloten, heeft u vervolgens veertien (kalender)dagen bedenktijd. Binnen die veertien dagen kunt u de geldlening ongedaan maken.”

Dit betekent dat u volgens de Nederlandse wet geen extra kosten zoals rente of garantstelling hoeft te betalen, zodra u de lening binnen 14 weekdagen hebt teruggestort en de minilening aanbieder binnen 14 weekdagen schrijft dat u de lening annuleert. U zult echter zien dat de minilening aanbieders hier anders over denken. Zij zullen er wel op staan dat u de kosten van de lening ook betaalt. Zo stelt Saldodipje in haar voorwaarden: “Als u er voor kiest uw recht op terugtrekking uit deze Overeenkomst uit te oefenen, moet u onverwijld het Kredietbedrag aflossen, alsmede alle kosten betalen die u verschuldigd bent.”

Wilt u die kosten niet betalen, dan zult u dus op uw strepen moeten staan. Want hier is altijd Nederlandse regelgeving van toepassing, geen Engels of Maltees recht. Heeft u hierover advies nodig, dan kunt u het beste langs gaan bij een gratis spreekuur van rechtshulp of juridisch advies bij u in de buurt. Zij kunnen u daar helpen een brief te sturen. U kunt ook kijken op een online forum over schulden of leningen voor advies. Maar u kunt ervan uitgaan dat een minilening aanbieder u zal blijven schrijven en dreigen met incassobureaus zolang u de extra kosten van de lening niet betaald heeft.

Rechten bij Incasso

Heeft u de minilening niet terugbetaald in de daarvoor gestelde tijd, dan kan u te maken krijgen met een incassobureau of extra kosten. Het is dan goed te weten wat uw rechten zijn. Op de eerste plaats zijn er maximale kosten die u moet betalen. Deze kosten mogen nooit hoger zijn dan maximaal 15% van het openstaande bedrag tot de eerste €2500. Is het openstaande bedrag lager dan 266,67 euro, dan zijn de maximale kosten 40 euro.

Daarnaast moet de schuldeiser minimaal één betalingsherinnering of aanmaning sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Hierna pas mogen incassokosten in rekening worden gebracht. Dit betekent in de meeste gevallen dat u 7 weekdagen na de aflosdatum vaak een brief krijgt met daarin een herinnering dat u binnen 14 dagen moet terugbetalen. U heeft bij dus altijd nog 21 weekdagen de tijd om de lening inclusief de kosten terug te betalen zonder dat u extra kosten hiervoor ontvangt.

Het kan overigens ook zo zijn dat minilening aanbieders extra rente vragen als u te laat bent met het terugbetalen van de lening. De rente loopt dus door. Een aanbieder zoals Loandome doet dit direct (de rente loopt ook na de leenperiode door) en eist 20% rente op maandbasis, 0.66% per dag. Dat is ruim 120% meer dan de wettelijke rente op jaarbasis en is volgens de Nederlandse wet verboden. Een aanbieder zoals Ferratum vraagt ook rente, maar pas na 21 dagen en niet meer dan de wettelijke rente van 14% op jaarbasis.

Wilt u bezwaar maken tegen de incassokosten, dan is er een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken. U kunt bezwaar maken bijvoorbeeld omdat u de rekening al afgelost heeft binnen 21 dagen na de einddatum. U kunt ook bezwaar maken omdat u de lening geannuleerd heeft binnen 14 dagen (zie boven) en volgens de Nederlandse wet geen extra kosten hoeft te betalen, en dus ook geen incassokosten.

zelf-schulden-regelen